Ceny a podmínky

A) Seminář

Celková cena za program semináře K VNITŘNÍM ZDROJŮM činí 19.500 Kč. Částka zahrnuje účast na všech pořádaných aktivitách v rámci seberozvojového programu semináře (ranní cvičení, návazné zážitkové sebepoznávací bloky a individuální koučink).

Platební podmínky za seminář:

Po odeslání závazné přihlášky na seminář a následně uzavření Smlouvy o zajištění individuálního rozvojového programu bude účastníkům vystavena faktura za zajištění programu. Splatnost faktury je čtyři měsíce před zahájením akce.

Splatností faktury se rozumí datum připsání výše uvedené částky na účet organizátora u Air Bank, a.s., č. ú. 1542261015/3030. Variabilní symbol je číslo faktury, kterou Vám vystavíme.

Stornopodmínky pro platbu za seminář a ubytování:

Účastník může zrušit svou účast v programu a tím i ubytování i po zaplacení ceny, a to výhradně písemnou elektronickou formou. Pokud účastník zruší svou účast, platí níže uvedené stornovací podmínky:

1. Zrušení účasti 90 a více dní před  začátkem semináře Uhradí stornopoplatek ve výši 5.000,- Kč
2. Zrušení účasti 61 až 90 dní před  začátkem semináře Uhradí stornopoplatek ve výši 50% z dohodnuté ceny programu a 50% z ceny za ubytování
3. Zrušení účasti 31 až 60 dní před  začátkem semináře Uhradí stornopoplatek ve výši 80% z dohodnuté ceny programu a 80% z ceny za ubytování
4. Zrušení účasti 30 a méně dní před  začátkem semináře Uhradí stornopoplatek ve výši 100% z dohodnuté ceny programu a 100% z ceny za ubytování

Pro účast v programu může nominovat svého zástupce.

V případě, že se účastník rozhodne ukončit svou účast v průběhu semináře, nevzniká mu nárok na vrácení uhrazené částky za seminář ani jeho části.

Organizátor si vyhrazuje právo ze závažných důvodů ze své strany seminář zrušit. V takovém případě je povinen oznámit účastníkovi tuto skutečnost písemně a vrátit mu 100% z uhrazené platby za seminář.

Podmínky účasti:

Jednotliví účastníci vstupují do semináře dobrovolně, po celou dobu pobytu nesou za sebe plnou odpovědnost a respektují ostatní účastníky na semináři i v místě jeho konání.

Seminář je koncipován jako celek několika workshopů, není tedy možná návštěva jen jeho jednotlivých částí.

Náš seminář je vhodný pro zájemce, kteří mají upřímný zájem pracovat sami na sobě, mají v životě určité otevřené otázky a hledají na ně odpovědi, jsou ochotni sdílet svůj příběh s ostatními, jsou připraveni učit se a dodržovat základní principy společného bytí.

B) Ubytování

Účastníci semináře si mohou zvolit preferované ubytování z následujících variant. Cena zahrnuje 12 nocí dle zvolené varianty, 2x společné grilování v Riviera House, airport pick up/drop off a 10 x pronájem haly pro společná ranní cvičení a navazující zážitkové semináře.

Varianta A – dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu – 14.700 Kč/ os.

Varianta B – dvoulůžkový pokoj pro 2 osoby (manželská postel) – 9.300 Kč/ os.

Varianta C – přistýlka v dvoulůžkovém pokoji – 7.500 Kč/ os.

Varianta D – gazebo malé – 1 osoba – 9.300 Kč/ os.

Varianta E – gazebo velké – 2 osoby (manželská postel) – 7.500 Kč/ os.

Pozn.: V případě, že nechcete sdílet manželskou postel, ale chcete být na pokoji ve vile ve dvou, je možné přistavit zdarma přistýlku.

UPOZORNĚNÍ: Ubytování si rezervujte u pana Miloslava Brzáka až poté, co Vám odešleme výzvu k této rezervaci.

Po rezervaci ubytování Vám bude vystavena faktura za ubytování. Splatnost faktury za ubytování je čtyři měsíce před zahájením akce.

Splatností faktury se rozumí termín připsání částky na účet našeho lokálního partnera, který tyto ubytovací služby zajišťuje.

Stornopodmínky pro platbu za ubytování:

Viz výše stornopodmínky u platby za seminář.

C) Doprava

Letenku včetně úhrady letištních poplatků si zajišťují účastníci semináře sami. Orientační cena zpáteční letenky činí cca 20.000 Kč. Cena se odvíjí od zvoleného leteckého dopravce. Pro bližší informace se obraťte na organizátorku programu, která vám ráda poradí, jak postupovat efektivně.

Letenku na letiště Ngurah Rai International Airport (Denpasar) je třeba si objednat na námi doporučené termíny.

Po zakoupení letenky zašlete hlavní koordinátorce programu mailem svůj čas příletu na Bali, abychom pro Vás mohli zajistit transfer z letiště.

UPOZORNĚNÍ:

Letenku si nekupujte před písemným potvrzením organizátora, že se seminář bude konat a  že jste byli na daný turnus přijati. Podmínkou pro konání semináře je naplnění minimální kapacity 10 účastníky. V případě nenaplnění minimální kapacity si organizátor vyhrazuje právo seminář zrušit.

Organizátor se zavazuje informovat o konání příp. zrušení plánovaného semináře všechny závazně přihlášené zájemce nejpozději do pěti měsíců před avizovaným konáním akce. Pokud by se seminář nerealizoval, bude zájemcům vrácena 100% výše jimi uhrazené částky.

 

Ke stažení

Smlouva o účasti na vzdělávacím programuSmlouva o účasti na vzdělávacím programu
 
 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.