01 - Úvod do aplikované filozofie, Descartés jako příklad aplikace do života02 - Dokončení Descartova přístupu, lidová životní filozofie03 - Inspirativní citáty studentů04 - Filozofové a sofisté05 - Filozofové a sofisté - Sókratovo porodní umění06 - Direktivní a nedirektivní přístupy k lidem07 - Platón a idealismus08 - Platón a podobenství o jeskyni09 - Aplikace Platónovy jeskyně, Úvod do konceptu 4 živlů10 - Osobnostní typologie čtyř živlů11 - Živlová typologie - dokončení12 - Antické divadlo, mystéria, šamanismus, úvod do taoismu13 - Taoismus, hinduismus, jóga, všímavost, setkání s Já14 - Vnitřní pozorovatel - nesmrtelnost ducha, tantra, buddhismus, Ho-o-pono-pono15 - Judaismus - příběhy, požehnání, desatero, smlouva, Křesťanství - zákon a milost, muži a ženy16 - Bible - klíče k funkčním vztahům pro muže a pro ženy, víra, láska, naděje, Islám17 - Dialektika filozofie, přehled dosud probrané látky18 - Racionalismus a empirismus, Hegelova dialektika19 - Hegel, Kant a kategorický imperativ20 - Pozitivismus a existencialismus21 - Existencialismus a smysl života22 - Aplikace existencialismu23 - Modernismus, postmodernismus, fenomenologie, reflexe a zpětná vazba24 - Zpětná vazba, pragmatismus, filozofie jazyka25 - Změna paradigmatu vědy, teorie relativity26 - Aplikace teorie relativity, video o kvantové fyzice27 - Kvantová fyzika28 - Aplikace kvantové fyziky a příběh o velbloudech29 - Systémové myšlení, systemika, konstruktivismus a teorie chaosu30 - Emergence, autopoiéza a teorie všeho
 

 

V této sekci můžete zhlédnout videa ze seminářů osobního rozvoje vedených Milanem Bobkem. Ukázky byly natočeny v rámci předmětu Filozofie pro manažery na vysoké škole se zaměřením na management, podnikání a psychologii NEWTON University v Praze a v Brně.

Série 30 lekcí s názvem Zážitková filozofie předkládá interaktivní zábavnou formou klíčové a prakticky použitelné poznatky z mnoha historických i soudobých filozofických, spirituálních a vědeckých směrů. V nich hledá inspirace a možnosti praktické aplikace, jak efektivně a tvořivě pracovat sami se sebou i s druhými.

Nahrávky mají neveřejný status - vlastníkem copyrightu je Milan Bobek a NEWTON University. Prosíme tedy o jejich nestahování do vašich počítačů, tabletů a mobilů a o další nešíření touto formou. Děkujeme.

Místy mají nahrávky z učebny horší zvuk, tak doporučujeme stáhnout si nějaký free videopřehrávač, který má ekvalizér, například VLC Player - ten umožňuje zvuk až 3x zesílit.

 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.