V centru DREVNÍKY RESORT SLAPY probíhají také naše vlastní výcviky, kurzy a semináře zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti ve 3x3 dimenzích - na úrovni těla, duše, ducha, vztahů, práce i osobního poslání. Cílem je prožívání plnosti života, celosti a integrity.

V těchto kurzech účastníci zaživají nejenom svůj vlastní osobní rozvoj formou sebezkušenosti, ale zároveň získávají i efektivní nástroje pro rozmanité formy své práce s lidmi a trénují si jejich účinné používání.

Učíme zde následující metodiky:

 • systemický na řešení orientovaný přístup
 • Gestalt terapie - zážitkové experimenty a uzavírací rituály
 • rogersovký na klienta zaměřený přístup
 • ericksonská strategická terapie
 • jungovská práce se symboly, obrazy, sny, aktivní imaginací, s příběhy, mýty, pohádkami a spiritualitou
 • integrovaná terapie zaměřená na tělo (bioenergetika, biosyntéza, PBSP)
 • neurolingvistické programování (NLP)
 • systemické konstelace
 • psychologické diagnostické a projektivní techniky
 • osobnostní typologie (např. typologie čtyř živlů, MBTI, Belbinovy týmové role, apod.)
 • hagioterapie a rématerapie - využití biblických příběhů a výroků k osobní inspiraci
 • dramaterapie, taneční a pohybová terapie
 • a další

Přitom využíváme tyto formy práce:

 • sebepoznání a sebezkušenost
 • rozvojová komunita
 • individuální a skupinové koučování
 • moderovaná práce se skupinou
 • skupinová terapie
 • interaktivní vzdělávání
 • praktický nácvik s reflexí ve dvojicích a v triádách
 • supervize vlastní práce účastníka
 • vlastní sebereflexe
 • nahrávání a rozbor videozáznamů práce s klientem
 • vedení osobního rozvojového deníku
 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.