V centru probíhají také naše vlastní výcviky, kurzy a semináře zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti ve 3x3 dimenzích
- v oblasti emocionální, prožitkové, mentální, fyzické, spirituální, vztahové, profesní, osobního poslání a celostní.

 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.