V centru DREVNÍKY RESORT SLAPY probíhají také naše vlastní výcviky, kurzy a semináře zaměřené na všestranný rozvoj osobnosti ve 3x3 dimenzích - v rovině emocionálně-prožitkové, mysli, těla, sexuality, spirituality, vztahů, profesního růstu, osobního poslání a celostního rozvoje.

 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.