Zde uvádme zkrácené vybrané recenze účastníků ke koučovacím a seberozvojovým kurzům probíhajícím v centru:

Ve spodní části stránky jsou pak v sekci "KE STAŽENÍ" k dispozici plné verze hodnocení průběhu seberozvojových kurzů pořádaných v centru a také sebereflexí účastníků akreditovaných výcviků v koučování vedených pod hlavičkou společnosti FBE Praha Milanem Bobkem, Janem Trojánkem a Rebekou Trepačovou. Účastníci v nich podávají svěží osobní formou zprávu, jak tréninky probíhaly, jak se jich dotkly, jaké zážitky v nich pro ně byly nejsilnější a co nejzásadnějšího se tam naučili.

Pro získání alespoň základního dojmu mohou postačit následující krátké výňatky: Ukázky z referencí

Reference:

1. Jak jsem potkal sebe: "Wow. Jsem stále vtažen do děje. Někdy až moc. Při nácviku některých technik, si přijdu doslova nahý přede všemi. Oceňuji přístup lektorů i ostatních. Všichni neseme svoji kůži na trh. Postupem kurzu, cítím, jak z většiny padají zábrany. Jak se to podařilo? Kdo mávnul kouzelným proutkem? Jak to, že lidé, kteří se před pár měsíci neznali, si najednou na nic nehrají, jdou do všeho naplno, nepředstírají, neklamou, jsou sami sebou?"

2. Nadhled je pán s knírkem: "Dále jsem se potkal s paní „ÚCTOU“. Je to velice blízká kamarádka „RESPEKTU“. A paradoxně mi můj kouč (taktéž účastník našeho výcviku) spolu s Danou nastavili zrcadlo trochu jiným směrem. Ona úcta k jiným lidem člověka ctí, ale co taková úcta člověka k sobě samému? Tady jsem měl velkou chuť slovo AHA-efekt přejmenovat na Atomovka-efekt."

3. Jsem direktivní až na půdu: "Hned první den jsem věděla, že jsem tady dobře. Během našich koučovacích setkání jsem mezi kolegy, skoro kouči, začala nabývat sebevědomí a odhodlání, nebát se jít si za svým snem. Co tím snem a cílem ale je? To jsem si také uvědomila při našich vzájemných koučováních. Proč si vybírat fiktivní témata když si mohu vyřešit vlastní problém? Takže jsem této možnosti využila a výsledky se začaly objevovat. Postupně jsem si uvědomila, že mám svoji hodnotu, i když nejsem dokonalá (a proč taky být?). Že mohu dělat chyby a nemusím se kvůli tomu cítit špatně. Postupně jsem začala nedávno objevenou vnitřní sílu využívat ke změnám. A samozřejmě to nebylo bez následků. Někteří z mého okolí velice špatně nesli moje osamostatnění se, zvýšení sebevědomí a plánování si budoucnosti. Cože, ty chceš dělat tohle a tohle??? Před koučováním mi tohle říct, tak si zalezu za roh, nechám se ovlivnit názorem druhých a začnu o sobě pochybovat. Nyní už ne."

4. Velmi mě překvapil absolutní zákaz manipulace: "Nadchly mě také karty Dixit. Je to nejen skvělý nástroj pro podporu představivosti, ale připadá mi také jako vhodný prostředek pro získání pozornosti klienta ve chvíli, kdy se ještě toulá myšlenkami „jinde“ a není plně soustředěn sám na sebe. Karty mohou pomoci „naladit“ ho na něj samého, na to, že teď to bude o něm, případně mu pomohou dokreslit pro sebe situaci/pocity/sny, pro která nemá vhodná slova."

5. Jsem celoživotní hledač smyslu života: "Kurz byl pro mě průvodcem na cestě objevování sama sebe, svých zdrojů i možností a příležitostí. Milan a Dana Bobkovi jsou profesionály ve svém oboru, kteří zároveň dokážou vytvořit příjemné a téměř rodinné prostředí. Tréninkové centrum osobního rozvoje Slapy je prostředím, které inspiruje a na které se vždycky těším. Možnost strávit celé dva dny s naší tréninkovou skupinou společně, pro mě byla po všech stránkách příjemným obohacením. Velmi mi pomohla kniha „Práce s lidmi“, díky které jsem získala potřebný přehled i nadhled a tipy, kde hledat další inspiraci."

6. Jak důležité je bezpodmínečné přijetí: "Kurz se mi moc líbil. Jeho náplň byla velmi interaktivní. Nadchla mě metoda Gestalt, stojící na teď a tady. V rámci tohoto experimentu je při koučování až neuvěřitelné, kam se klient dostává, co vše prožívá, cítí, vidí, co si uvědomuje, když se dostává ze svého nejhlubšího nitra pod povrch. Typologie čtyř elementů mě také posunula o kousek blíž k pochopení různosti lidských povah. Hlavní důraz byl v rámci programu kladen na praktický nácvik individuálních koučovacích rozhovorů, a to jak mezi účastníky navzájem, kde jsme si mohli každý řešit své aktuální osobní potřeby, tak později i s externími hosty. Také bylo velmi obohacující vidět vidonahrávky kolegů z kurzu."

7. Jednoduchý návod zde nemá místo: "Hodně mi daly rozhovory s mými klienty, kteří se mi svěřili a také koučovací rozhovory mezi sebou v kurzu vzájemně. Co člověk a jeho příběh, to zkušenost. Hlavní lektor Milan Bobek je osobnost. Kromě toho, že má obrovský rozhled v oblasti filozofie, psychologie a psychoterapie, si vážím toho, že dokázal v životě skloubit aspekt byznysu a lidskosti. Je postavený na víře a přístupu k životu jako takovému. Ani jednou jsem v kurzu neměla pocit marnosti / ztráty času. Myslím si, že kurz tohoto typu je přínosem opravdu pro kohokoliv."

 

Ke stažení

1. Jak jsem potkal sebe1. Jak jsem potkal sebe
2. Nadhled je pán s knírkem2. Nadhled je pán s knírkem
3. Jsem direktivní až na půdu3. Jsem direktivní až na půdu
4. Překvapil mě absolutní zákaz manipulace4. Překvapil mě absolutní zákaz manipulace
5. Jsem celoživotní hledač smyslu života5. Jsem celoživotní hledač smyslu života
6. Jak důležité je bezpodmínečné přijetí6. Jak důležité je bezpodmínečné přijetí
7. Jednoduchý návod zde nemá místo7. Jednoduchý návod zde nemá místo
 
 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.