Mgr. Ing. Milan Bobek, MSc. je lektorem, konzultantem, koučem a supervizorem. Od roku 2010 ve společnosti FBE Praha, předtím 10 let ve skupině NEWTON. Vyučuje též na manažerské vysoké škole NEWTON University v Praze, Brně a Bratislavě.

12 let působil v několika firmách jako personální manažer. Je kapitánem námořní jachty.

Milan je mezinárodně akreditovaným koučem nejvyššího stupně Master Practitioner v EMCC Global. Věnuje se metodice vzdělávání dospělých a osobního rozvoje, práci se skupinou, poradenství při optimalizaci firemních procesů a zvyšování produktivity, zavádění systémů ŘLZ, vedení dlouhodobých kurzů v koučování a efektivní práci s lidmi, tvorbě prožitkových cvičení a pořádání inspirativních zážitkových seminářů osobního rozvoje.

Je Ing. v telekomunikacích, na Sheffield Business School získal titul MSc. v oboru strategického ŘLZ a na Karlově univerzitě v Praze Mgr. z psychologie, kde dokončuje Ph.D.

Je držitelem certifikátu britské organizace CIPD pro tréninkovou praxi, absolventem 3-letého systemického výcviku koučů, 5-letého výcviku v Gestalt terapii a pětiletého mezinárodního výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo.

Mgr. Jan Trojánek je lektorem a koučem zaměřeným na osobní rozvoj a realizaci zážitkových seminářů. Také vede tréninky, stínování a koučování v oblasti obchodu, managementu, leadershipu a strategie.

V roli lektora spolupracuje na veřejných a firemních výcvicích v koučování a v efektivní práci s lidmi. Je kapitánem námořní jachty.

VŠ  vzdělání získal na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Je absolventem tříletého výcviku v koučování, moderování a efektivní práci s lidmi u Milana Bobka.

Kromě své lektorské a koučovací praxe provozuje dvě maloobchodní prodejny a v roli skippera námořní plachetnice pořádá týdenní výpravy pro soukromé klienty i firmy.

Koordinuje, vede a superviduje činnost dlouhodobých seberozvojových svépomocných skupin.

Vede skupinové inspirativní zážitkové semináře a individuální programy osobního rozvoje.

Obzvlášť jej těší, mají-li klienti chuť se rozvíjet hlouběji i s určitými přesahy do oblasti spirituality, hodnot a smyslu.

Mgr. Petr Peniška je od roku 2000 lektorem, konzultantem, projektovým manažerem a koučem.

Nejprve ve společnosti CS Projekt, pak Newton Solutions a nyní FBE Praha. Je VŠ vyučujícím na NEWTON University.

Vede výcvikové, poradenské a koučovací projekty v oblasti manažerských dovedností, komu- nikace, týmové spolupráce, motivace a konzultačně se věnuje projektovému řízení, zlepšování procesů, leanu a řízení změn.

Absolvoval vzdělávací programy a výcviky v řízení a vedení lidí, systemickém přístupu, koučování, projektovém a procesním řízení a v nástrojích zlepšování procesů, jako jsou Lean, Six Sigma, apod.

Z Holandska uvedl do ČR metodu Video interaction guidance (videotrénink interakcí).

Spolupracuje na konzultačních a školících projektech pro top management, střední management a specialisty ve firmách, bankách a úřadech ČR.

 

Mgr. Rebeka Trepačová působí od roku 1996 na pozici lektorky, konzultantky, supervizorky a kouče. Je absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Komenského V Bratislavě, obor andragogika.

Věnuje se konzultační, lektorské a koučovací činnosti v projektech zaměřených na komunikaci, zákaznickou orientaci, asertivitu, zvládání stresových situací, tréninky interních trenérů a koučů, pracovníků call-center a obchodních zástupců v psychologii prodeje.

Absolvovala intenzivní výcviky v modelu Virginie Satirové pod vedením prof. W. Zahnda z Chico University v USA a krátkodobé systemické terapii podle Virginie Satirové pod vedením Dr. J. Banmena z University of BC v Kanadě.

Sama vede výcviky a je supervizorkou v modelu růstu V. Satirové.

Tyto tréninky jsou doplňovány nadstavbovými semináři a tréninky v oblasti mezilidských vztahů. Absolvovala trénink trenérů firmy Hackland Browne&Associates, Kanada.

 

Ke stažení

Milan BobekMilan Bobek
Jan TrojánekJan Trojánek
Petr PeniškaPetr Peniška
Rebeka TrepačováRebeka Trepačová
 
 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.