Přihláška

Přihláška na seminář K VNITŘNÍM ZDROJŮM je ke stažení níže.

Závaznou přihlášku (naskenovaný originál s podpisem) na seminář je nutné zaslat elektronicky na adresu michaela.kocvelda@treninkcentrum.cz. Přihlášení účastníci obdrží obratem informaci o konání nebo nekonání semináře dle kapacitní naplněnosti semináře.

Po přijetí závazné přihlášky bude účastníkům zaslána Smlouva o zajištění individuálního rozvojového programu, dále pak faktura, podrobné informace k semináři a cestovní pokyny.

Naskenovaný originál Smlouvy o zajištění individuálního rozvojového programu s Vaším podpisem je nutné zaslat elektronicky. Splatnost faktur za program i ubytování je čtyři měsíce před zahájením konání akce. Po řádném obdržení všech plateb zašleme účastníkům výzvu a instrukce ke koupi letenky.

 

Ke stažení

Přihláška - zašlete naskenovanou s podpisemPřihláška - zašlete naskenovanou s podpisem
 
 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.