Náš tým

Náš tým pro realizaci seminářů osobního rozvoje na ostrově BALI:

Milan Bobek - akreditovaný kouč III. stupně v České asociaci koučů, supervizor, lektor, vyučující na NEWTON College, provozovatel Tréninkového centra SLAPY, manažer vzdělávací firmy FBE. Vystudoval telekomunikace, strategické řízení lidských zrojů na Sheffield Business School a jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je držitelem certifikátu britské organizace CIPD pro tréninkovou praxi a absolventem tříletého výcviku v systemickém koučování. Aktuálně dokončuje dva pětileté terapeutické výcviky - v Gestalt terapii a v Integrativní psychoterapii zaměřené na tělo. Zaměřuje se na koučování, moderování skupinové práce, interaktivní vzdělávání dospělých, zážitkové semináře osobního rozvoje, poradenství v oblasti zlepšování procesů (Lean Six Sigma), zavádění systémů ŘLZ a vedení dlouhodobých výcviků v koučování a v efektivní práci s lidmi. Milan je věčný student a hledač a autor konceptu celostního rozvoje v oblasti těla, duše a ducha.

Jan Trojánek - akreditovaný kouč I. stupně v České asociaci koučů, lektor zážitkových seminářů a individuálních programů osobního rozvoje. Je vyučujícím na NEWTON College, podnikatel a spoluautor obsahu semináře „K VNITŘNÍM ZDROJŮM“. Honza vede také tréninky, stínování a koučování v oblasti obchodu, managementu, leadershipu a strategie.

Vystudoval PedF UK v Praze a je absolventem tříletého výcviku v koučování, moderování a v efektivní práci s lidmi u Milana Bobka.

Kromě své lektorské a koučovací praxe provozuje dvě maloobchodní prodejny. V roli kapitána námořní plachetnice pořádá týdenní výpravy pro soukromé klienty i firmy. Koordinuje, vede a superviduje činnost dlouhodobých seberozvojových svépomocných skupin. Obzvlášť jej těší, mají-li klienti chuť se rozvíjet hlouběji a pracovat s tématy poslání, hodnot a smyslu.


Michaela Kocvelda - terapeutka, mentorka, koučka, psychosociální a krizová pracovnice. Je autorkou námětu a hlavní organizátorkou semináře. Vystudovala psychosociální studia a teologii na Univerzitě Karlově v Praze, absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik SUR, roční koučovací výcvik v FBE u Milana Bobka, kurzy krizové intervence, taneční terapie, relaxace a mnohé další.

Dlouhodobě se věnuje charitativní práci a ve své praxi se zabývá zejména prací s rodinami, dětmi a jednotlivci, kteří hledají v životě oporu či nový směr a energii. Při práci mimo jiné s potěšením využívá relaxační techniky, které jsou zároveň jejím koníčkem. Ráda pracuje s tématy vnitřní spirituality a mezilidských vztahů. Michaela působí též jako lektorka swingového tance. Má ráda cestování, humor a relaxaci.

V Balijském Caggu se můžete těšit na:

Petra Chládková - absolventka NEWTON College. Pět let žije na Bali. Je majitelkou firmy Bali Secret (www.balisecret.cz). V programu působí jako lektorka jógy, surfingu, průvodce na výletech po Bali a spoluorganizátroka lokální části programu.

Miloslav Brzek - spoluorganizátor lokální části programu.

Je provozovatelem ubytování v Riviera House, kontaktní osobou pro rezervaci ubytování a volitelných aktivit.

 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.